Костюмът има своята социална роля от векове. Той служи не само за обличане просто, за да изглеждаме добре. Защитната му функция например служи, за даподскаже на околните за принадлежността на господаря му, за неговата професия, пол, раса и т.н.

 

В допълнение към защитните функции на костюма, освен практическите и битовите, имаме и следните функции:

1)     магическа;

 

2)     възрастова –обозначава и прикрива възрастта на човек. При традиционните костюми често възрастта на човек е ясно и точно определена. Например, цвета на дрехите при таджиките, цвета на шапката в традиционният костюм на унгарските жени. Европейският костюм, особено днес, често служи за прикритие на възрастта;

 

3)     социална и сексуална - в почти всяка традиционна носия и дреха ясно си личат не само пола на лицето, но и неговото семейство положение: дали тя е момиче за "женене", дали е неомъжена, или е сгодена, булка, омъжена жена или вдовица и т.н. В миналите общества народните дехи са били строго регламентирани, както и употребата им. В съвременните дрехи тази функция почти е изчезнала: не само семейно положение, но и пола на човек често е невъзможно да се определят само по дрехите му.

 

4)    съсловна (групова) – костюма или дрехата обозначава човек, принадлежащ към определена каста (кой клас в обществото), социална класа или социална група (в класа на обществото), разкрива или прикрива социалния статус на даден човек;

 

5)     професионална – костюма или дрехата може да показва принадлежността на човек към определена професия, неговата дейност. Особено ясно това се е забелязвало в Средновековието, когато членове на определени професии (лекари, адвокати, университетски преподаватели) и членове на гилдиите носели специални дрехи, които се различават по кройка, цвят. В съвременния костюм тази функция е налице в производствените дрехи и в много по-малка степен в битовото облекло за работа, но по костюма може лесно да се идентифицира бизнесмен или представител на "свободните професии" е даден човек;

 

6) регионална – костюмът или дрехата може да указва или подсеща заместна или регионална традиция, свързана както с климатичните особености на района, начина на живот и националните обичаи на народа, който живее в нея.