Оптическите илюзии се познават отдавна и се използват целенасочено в изобразителното изкуство и архитектурата, за да се улесни възприятието и да се създаде определено визуално - естетическо въздействие. Такива художници, като Микеланджело, Буанароти, Леонардо да Винчи, Рафаел, Ел Греко, Гоя, Пикасо, Анри Матис и мн. др. умишлено са деформирали фигурите в живописните си творби, съобразявайки се с тяхното положение в композицията и мястото за възприятието им от зрителя - те са скъсявали или издължавали отделни елементи, осветявали или затъмнявали, за да постигнат най-голяма достоверност и изразност на съдържанието на картините. Закономерностите за оптическо изменение на размерите, конфигурацията, цвета и др. характеристики на формите при възприятието им са валидни не само при изобразителното изкуство и в архитектурата, но те се проявяват в същата сила и при облеклото.

При проектирането на облекло, когато се залагат и отчитат оптическите илюзии, трябва да се има предвид и една специфична за тази дейност особеност.

Когато възприемаме определена дреха, ние я възприемаме едновременно с човешката фигура, с нейната физическа индивидуалност, маниери и характер на поведение. Ето защо, често пъти определена модна линия, форма, конструкция, не е подходяща за дадена фигура. Това налага да се извърши целенасочена корекция, като се приглуши или акцентира върху дадена характеристика на формата, за да се подчертаят желаните елементи или да се тушират, прикрият някои физически недостатъци на човешката фигура. В тези случаи моделиерът може да използва целенасочено отделни художествени похвати за издължаване или скъсяване на фигурата, за намаляване или увеличаване на отделни части от обема, масата на фигурата, за разширяване или стесняване на части от човешкото тяло, като се опира на обективното влияние на оптическите илюзии при при възприятието.

Какви са цветовите предпочитания в бизнеса?

В обществото е прието да съществуват норми на поведение, за да може то да функционира нормално. Нормите на поведение са легитимни тогава са функционални, а не дизфункционални, т.е. когато всички хора спазват общоприетите неписани закони и норми. В противен случай може да се говори за квазиобщност. ➤ Прочети Още

Дрехата, дори да притежава много сложна силуетна линия и обемно - пластична структура, при възприятието й се извършва един процес на мислено разчленяване и обединяване, обобщаване, като формата се свежда до по-опростени геометрични форми и фигури.