Силует и линия на дрехитеМакар да възприемаме линиите на силуетакато прави, криви (с постоянен радиус на изкривяването) и криви (с различен радиус на изкривяване ), до голяма степен като абстракции, те произхождат и съществуват в заобикалящия ни реален свят. Те са част от обективната действителност и ни въздействат по определен начин - по-често без да осъзнаваме това. Някои от свойствата на линиите - като ги разглеждаме като основен формообразуващ елемент - емоционалната им изразителност и силата им на внушение представляват най-голям интерес за нас. Изброените три групи линии, без да се спираме на фигурите, които създават, са много различни и притежават достатъчно видими белези, даващи ни възможност да ги разграничим, без да навлизаме в дебрите на геометрията. На пръв поглед, макар и формално, това диференциране ни позволява максимално ясно и контрастно да проследим ролята на линията като основна и органична част в общата композиция на силуета при проектирането на облекло, както и функциите на силуета за осъществяване на търсения от дизайнера образ. Несъмнено линията в нейните разновидности и комбинациите между тях създават силуета. Те бележат общата му форма, правят го жив и динамичен, внасят спокойствие и уравновесеност, добавят строгост или изпълват с фриволна закачливост. Линиите са в основата на взаимоотношенията между формите - носят хармония или напротив - ги лишават от нея.

Правите линии, както и кривите с постоянен радиус на изкривяването, създават усещане за плавно и спокойно движение, за уравновесеност и постоянство, за статичност. Хоризонталните линии при дамските дрехи създават устойчивост и покой, вертикалните прави линии - устойчивост, строгост, определена стабилност. И дори съвсем малко, но забележимо да бъде нарушено тяхното положение в двумерното пространство, като ги наклоним, те се променят - като характер и въздействие. Наклонената права линия, лишена от стабилността на хоризонтала и респекта на вертикала, губи яснота и спокойствие. Тя притежава пулс и ритъм, придобива напрежение, динамика и устрем.

Ако правата линия се огъне по цялата си дължина и се превърне в крива с различен радиус на изкривяването, получената линия постига максимална динамичност, устрем и напрежение. Тя създава най-силно усещане за нарастващо или затихващо активно движение.