Поради конфекционния характер на голяма част от облеклото от голямо значение за неговата индивидуализация и диференциация се явява вътрешното пропорционално изграждане на конструктивните елементи на дрехата и разнообразното, вариативно композиране на тези елементи, възможностите, които се създават за взаимна заменяемост на определени детайли от облеклото в различните серии. Най-често на основата на обща, постоянна основна кройка, се конструират различни вариативни решения: като се заменя или трансформира по място някой от допълнителните елементи - джоб, капачки; променя се десена на платката с долната част; маншетът и яката с основата и т. н.

 Домашните дрехи трябва да дават възможност на човека да се чувства удобно, да не създават напрежение на тялото при движения, но в същото време той трябва да изглежда привлекателен. Ето защо те трябва да създават естетичност, индивидуалност, да отговарят на модните тенденции за момента. В конструктивно отношение при тях се дава по-богата възможност за свобода на линията, използва се правият и полувтален силует, включват се допълнителни аксесоари, позволяващи реализацията на разнообразни домакински дейности. Като допълнителни атрибути се използват кърпата за глава, престилка, ръкавици, шапка и др. Често пъти в домашното облекло се включва декоративна украса, изработена в разнообразни художествени техники - макраме, апликация, бродерия и др. Понякога тази декоративна украса се превръща в композиционен акцент на дрехата, като й придава индивидуалност и оригиналност.

 Към нощното облекло се предявяват изисквания за опростена конструктивна схема, като по възможност се намаляват съединителните шевове, избягва се прекомерната декоративна украса, търсят се решения, които да дават комфорт на човешкото тяло, за да може то спокойно да почива. Най-често се използват естествени материали с голяма мекота на опипване, с добри хигиенни качества (крепон, бархет, памук и др.), но понякога се включват и изкуствени материали, отговарящи на тези условия.
Понякога се използват и материали с по-голяма или по-малка прозирност, позволяващи да се изяви красотата на човешкото тяло, включват се и елементи с декоративен характер като панделки, дантели, апликации, тегели и др.

 

Модата – все по-въздействаща!

Модата – все по-въздействаща!Кожата и естествените текстилни влакна са най-старите и традиционни материали, които човек е ползвал, за да се облича. Задоволявайки тази своя потребност, за да закрепи по-здраво парчето кожа за тялото си и да подсигури свобода на движенията, човекът се е досетил да го завърже и така включил в процеса на производство на облекло и технологията. После преплел естествените растителни влакна и се сдобил с първите платове. Днес при производството на дрехи съчетаването на различни материали, технологични похвати и алгоритми на работа е толкова голямо, че е трудно то да бъде изцяло описано и систематизирано. ➤ Прочети Още